Jūsų krepšelis

Prekės pristatomos per 24 - 48 valandas

en_GBetlvlt_LTru_RU

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos (Elektroninės prekybos taisyklės) – bongai.lt parduotuvėje.

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės bongai.lt (toliau –El. parduotuvė) ir asmens – kliento (toliau – Klientas) dalis, supažindinančios Klientą su El. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios El. parduotuvės ir Kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudotis El. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. juridiniai asmenys;

1.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Klientas nori naudotis El. parduotuvės paslaugomis ir atlikti užsakymą jis privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Klientas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių veiksmų.

3. Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (aktuali redakcija) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei šioje el. parduotuvėje https://bongai.lt prašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos El. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius visus mokesčius taikomus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Klientui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Kliento ir El. parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas El. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi, kad “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygos ir taisyklės“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Apmokėti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp El. parduotuvės ir Kliento yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą El. parduotuvė Klientą informuoja išsiųsdama pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

II. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
7. Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę/prekes iš El. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

8. Klientas, naudodamasis El. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

9. Klientas El. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Kliento asmens duomenys ir El. parduotuvė apie tai nebus informuota, Klientas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Klientas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Klientas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti El. parduotuvę el. paštu [email protected]  arba telefonu +370 644 44771. El. parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju El. parduotuvė ir turi teisę laikyti, kad veiksmus El. parduotuvėje atliko Klientas.

14. El. parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Kliento bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami El. parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Kliento kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama atpažinti Klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą, bet kada galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į El. parduotuvę, bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

III. EL. PARDUOTUVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Klientas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, El. parduotuvė turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Kliento duomenis arba apriboti kliento teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už kliento pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Klientas.

17. El. parduotuvė pasilieka teisę:

17.1 Be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti kliento registraciją ir naudojimąsi El. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Klientas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti El. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui;

17.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Klientui.

18. El. parduotuvė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. El. parduotuvė, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama Klientui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Klientas yra padaręs išankstinį apmokėjimą.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
20. Už prekes Klientas gali atsiskaityti:

20.1. Naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;

20.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele, tuo atvėju jei Klientas atsiema prekes atsiėmimo punktuose.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS
21. El. parduotuvė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes po apmokėjimo kliento užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje ir kitose ES šalyse:

21.1. Apmokant pagal Taisyklių 20.1, punktą, Lietuvoje prekės pristatomos per 1-3 (vieną – tris), darbo dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo. Kitose ES šalyse prekės pristatomos per 5-14 (penkias – keturiolika), darbo dienų nuo patvirtinimo iš banko gavimo.

22. Prekes pristatys El. parduotuvės įgaliotas atstovas. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje arba jį atsėmus iš įgaliotų atstovų paštomatų yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

23. Prekės pristatymo metu kartu su El. parduotuvės įgaliotu atstovu Klientas privalo patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės sudėtyje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Klientas privalo apie tai nedelsiant informuoti El. parduotuvės administraciją el. paštu [email protected] telefonu +370 640 44425.

24. Pristatymo išlaidos El. parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

25.Kokybiškos naudotos prekės negrąžinamos – mes ne naudotų prekių parduotuvė.

26.Nenaudotos kokybiškos prekės gali būti grąžintos tokiu pačiu metodu kokiu buvo pristatytos (pirkėjo pristatymo kaštais).

27.Nekokybiškos prekės pakeičiamos kokybiškomis prekėmis arba grąžinami pinigai tokių pačiu būdu kaip ir buvo įsigyta. Mūsų pristatymo kaštais, jei prekės įsigytos internetu.

28.Skundai ir prašymai priimami el. paštu arba realioje pardavimo vietoje per 14 dienų nuo prekių įsigijimo ir iki 14 dienų pateikiamas atsakymas.

29.Nusprendėte, kad prekių grąžinimo taisyklės jūsų netenkina, ar nusivylėte mūsų atsakymu po prašymo ar skundo pateikimo į mūsų parduotuvę, visada galite kreiptis su papildomu prašymu ar skundu į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. 852626751 jums kaip klientui paaiškins jūsų pareigas ir teises.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. El. parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

31. Jeigu Klientas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Klientas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad prarandama teisė naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

32. Jei po Taisyklių pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkama su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

33. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

34. Prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt).

35. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Perkantiems internetinėje parduotuvėje bongai.lt informacija apie prekių užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą teikiama el. paštu [email protected] arba telefonu +370 640 44425